Pokyny pro strávníky

Provozní podmínky stravování ve školní jídelně Gymnázia Olomouc – Hejčín:

 

Noví strávníci:

Žáci si mohou individuálně zajistit stravování u pracovnice ŠJ – t.č. 585 711 156, 727 958 979.
Pracovnice školní jídelny žákovi vydá:

  • číslo účtu školní jídelny
  • variabilní symbol (VS) strávníka (důležité pro identifikaci platby strávníka)
  • přihlašovací jméno a heslo do internetové aplikace (umožňuje objednávky přes internet www.strava.cz, číslo našeho zařízení 1692)
  • zajistí pro žáky Gymnázia Olomouc – Hejčín aktivaci bezkontaktního čipu nebo ISIC karty do stravovacího softwaru

Další podrobnosti ohledně výdeje stravy jsou uvedeny níže v odstavci “Základní podmínky výdeje stravy”.
Stejnou čipovou kartu může žák využít i pro kopírovací služby na kopírkách přímo ve škole. Podrobnosti sdělí třídní učitelé.

 

Základní podmínky výdeje stravy:

  • Strávník má kredit nejméně ve výši ceny objednávaných obědů (stav kreditu = peníze na účtu, lze ověřit buď na terminálu, či zde na webové aplikaci, po vyřízení objednávky se odečítá částka za objednané jídlo).
  • Strávník má při výdeji stravy u výdejního terminálu funkční čipovou kartu či bezkontaktní čip (funkčnost karty či čipu lze ověřit na terminálu). Pokud strávník zapomene čipovou kartu nebo bezkontaktní čip doma a má prokazatelně objednané jídlo, vydá mu administrativní pracovnice v kanceláři ŠJ v I. patře během výdeje obědů náhradní stravenku.
  • Strávník má na příslušný den objednané jídlo (objednávky lze vyřídit na terminálu či na webové aplikaci).

Uzávěrka objednávek a odhlášek je vždy do 10:00 hod. předchozího pracovního dne. 

Doporučujeme objednat si celý měsíc dopředu a pak případně odhlašovat či měnit menu (z 1 na 2 nebo na 3 či naopak). Jakmile si totiž opomenete jídlo objednat, nemůže Vám být vydáno. Dejte si pozor na objednávky po dnech pracovního klidu, například objednávky na pondělí je třeba vyřídit do pátku do 10:00. Ve zcela výjimečných případech (nemoc, není přístup na internet apod.) vyřídíme odhlášky telefonicky na čísle 585 412 393, 585 426 524, 727 958 979 – podmínkou bude nahlášení variabilního symbolu. Termíny jsou stejné jako u elektronických objednávek. Pokud přihlášky či odhlášky v předepsaném termínu nestihnete, můžete využít burzy jídel – pouze pro strávníky Gymnázia Hejčín.
Pokud nemáte dostatečný kredit na objednání stravy lze hradit i v hotovosti v kanceláři ŠJ 1. patro od 11,30 – 14,00 hodin během školního roku v průběhu výdeje obědů.

Podrobné informace

Peníze kreditů stravného jsou vedeny na účtu KB a.s.,Olomouc: 43-5704820237/0100. Na účet může strávník peníze vkládat jakýkoliv bezhotovostním a hotovostním způsobem.
Výše hodnoty stravného vychází z hodnoty potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou také stanovujeme rozdílné ceny oběda podle věkových kategorií.
Platby lze řešit například jednorázovou platbou předem ve výši odpovídající období školnímu roku, pololetí apod. Je možné také zavést trvalý příkaz platby z účtu v odpovídající výši.

V bezhotovostním příkazu k platbě vždy uveďte variabilní symbol, podle toho budou platby identifikovány. Do zprávy pro příjemce doplňte jméno žáka a třídu, usnadní to dohledávání případných nesrovnalostí. Variabilní symbol je strávníkům generován stravovacím softwarem a přidělován při výdeji čipových karet.

Strávník si může na terminálu nebo na webové aplikaci průběžně monitorovat stav svého kreditu a podle toho upravovat platby. Strávník (případně rodič) má možnost kontroly, zda bylo jídlo odebráno. Na webovém rozhraní se po zpracování výdeje (po 15 hod.) objeví u jídla údaj, zda bylo odebráno či nikoliv (Ano – Ne).

Přeplatky stravného za minulý školní rok vracíme pouze žákům, kteří ukončí studium (maturantům apod.). U žáků, kteří pokračují ve studiu, se přeplatky automaticky převádějí na další školní rok.

 

Návod pro použití bezkontaktního čipu či čipové karty při výdeji oběda:

  • strávník přiloží čipovou kartu či bezkontaktní čip k terminálu, terminál pípne a rozsvítí se červené světlo na čtečce karet,
  • v případě, že jídlo je řádně objednáno, zobrazí se na displeji číslo jídla a kategorie, jídlo bude vydáno,
  • v případě, že jídlo není řádně objednáno, zobrazí se na displeji obrácené E (tj. neoprávněný požadavek na výdej), jídlo nebude vydáno.

Návod na využití burzy jídel:

POUZE PRO STRÁVNÍKY Z GYMNÁZIA HEJČÍN! 

Burza jídel umožňuje řešit opomenutí včasné odhlášky či přihlášky jídel. Obsluha burzy je možná pouze z terminálu přímo ve škole Gymnázia Hejčín a nebo v kanceláři školní jídelny v I. patře v průběhu výdeje obědů. Možnost si odhlásit nebo přihlásit stravu přes burzu je vždy předešlý den po 10,00 hodině a následující den do 10,00 hodin.

Jak postupovat?

Pro jednoduchost označme strávníka A – opomněl odhlášku a strávníka B – opomněl přihlášku.
Strávník A se přihlásí na objednávkovém terminálu, stiskne tlačítko “zrušit” a objeví se mu nabídka uložení do burzy. Strávník A uloží jídlo do burzy. (Pokud si potom z burzy “nakoupí” toto jídlo strávník B, tak se strávníkovi A přičte ke kreditu hodnota jídla. Pokud se strávník B nenajde, jídlo strávníkovi A propadá.)

Strávník B se přihlásí na objednávkovém terminálu a je-li v burze nabídka, “nakoupí” si jídlo z burzy. Hodnota jídla se mu odečte z kreditu. Jídlo si potom vyzvedne běžným způsobem na čipovou kartu u výdejního terminálu.

Připomínky a dotazy pište na e-mailovou adresu:

infojidelna@gytool.cz
pospisil@gytool.cz
t.č. 585 711 155 – vedoucí školní jídelny
t.č. 585 711 156 – účetní
t.č. 727 958 979, 585 711 154 administrativní pracovnice – přihlášky a odhlášky stravného, infojidelna@gytool.cz

                

Facebooktwitter