Aktuality

Přihlášení ke stravování pro nové strávníky vyřizují pracovnice školní jídelny
(telef. číslo 585 711 156, 727 958 979 nebo e-mailem na: infojidelna@gytool.cz).
Pokud nemáte dostatečný kredit na stravu, lze zaplatit i v hotovosti – kancelář u jídelny v I. patře v době od 11,30 – 14,00 hodin v průběhu školního roku při výdeji stravy.

Předtím si prosím vyplňte přihlášku ke stravování případně i přihlášku k dietnímu stravování. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů, který musí podepsat zákonný zástupce.

Úhrada stravného se provádí pouze zálohově na účet školní jídelny č. ú. 43-5704820237/0100 příkazem k úhradě a ne inkasem. Úhrada zálohy stravného může být provedena trvalým příkazem , jednorázovým příkazem a nebo ve výjimečných případech v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny.

Strávník má možnost sledovat konto prostřednictvím internetové či mobilní aplikace a nebo na terminálech. Podmínkou vyřízení objednávky oběda jsou peníze na účtu (kredit), z kterého se odečítá za objednanou stravu, debet není povolen.

Pokud u platby za stravné není uveden variabilní symbol (VS) a není možno dohledat daného strávníka, bude taková platba vrácena zpět na účet odesílatele platby! Při změně bankovního účtu je nutné tuto informaci taktéž nahlásit v kanceláři školní jídelny z důvodu vratek přeplatků.

Pro bližší informace kontaktuje kancelář školní jídelny – t.č. 585 711 156,  727 958 979

Facebooktwitter